top of page
Föreningen Biosfär Fållnäsvik.jpg

Konstituering av föreningen ”Biosfär Fållnäsvik”

Den 10 mars kl. 10 vid Hyresgästföreningen, Stora Vika; Hillersjövägen 1C Stora Vika

Föreningen ”Biosfär Fållnäsvik” är en ideell förening som vill driva fram planeringsarbete för att få fram en hållbar utveckling inom avrinningsområde av Fållnäsviken.

Ett biosfärområde ingår i UNESCO ́s programm Man and Biosphere och har syftet att genom lokal samverkan, sträva att förbättra relationen mellan människan och miljön.

Varför?

 •   Fållnäsviken är en naturpärla med flera värdefulla biotoper

 •   Viken är ett fint ställe att vistas – som boende och inom friluftsliv

 •   Tyvärr mår viken dåligt av flera orsaker; övergödning, miljögifter och störning av natur.

 •   Kommunen har utarbetat utvecklingsprogram som ännu inte genomförts

 •   Förväntningarna hos boende har sjunkit att åtgärder genomföras eller förbättringar göras

 •   Den negativa trenden kommer att fortsätta om ingenting görs

 •   Aktionsgruppen Levande Fållnäsvik kunde peka på olika brister inom skydd av Fållnäsviken

  Vad är syftet med föreningen?

  Föreningen ska sträva att, på bästa sätt, tillämpa följande i samverkan med berörda parter:

 •   Miljökvalitetsnormen för vattenkvalite i Fållnäsviken ska få god status till 2027

 •   Utvecklingen av Stora Vika ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt i samverkan med boende

 •   Strandskyddet måste övervakas och vid behov utökas

 •   Ett reservat i kalkbrottet måste bildas

 •   Miljögifter måste kontrolleras – nya måste minskas

 •   Biologisk mångfald ska ökas

 •   Fiskeskydd och fiskevård måste utvecklas

 •   Hållbart friluftsliv ska utvecklas Vad ska föreningen göra?

  Styrelsen arbetar fram olika planeringsprojekt som kan utföras av olika arbetsgrupper, t ex:

 •   Åtgärdsplan för att nå bra status för vattenkvaliten av Fållnäsviken.

 •   Utveckling utav hållbart lantbruk och skogsbruk för minskning av näring

 •   Fiskeskydd och fiskevård tillsammans med fiskevårdsföreningar

 •   Hållbar lösning för kalkbrott

 •   Utveckling av Stora Vika som ett samhälle där det är bra att bo

 •   Säkerställa strandskydd

 •   Restaurering och utökning av biotoper

 •   Trygg och hållbara bulktransporter

 •   Planering av hållbart friluftsliv

  Föreningen ska arbeta tillsammans med boende, specialister, engagerade människor, kommunen och andra föreningar så som Nynäshamns Naturskyddsföreningen, Himmer- fjärdens Naturvårdsförening, Stora Vika Fiskevård STFV, Alcedo (Nynäshamns sportfiskeförening), Nynäshamns ornitologiska förening NOF.

  Stefan Gautschi 2024-02-03

Lördagen blev en helt fatastisk dag solen stålade under tema dagen Rädda Hav och Liv i Nynäshamn och vi fick möjlighet att presentera vårt projektet Levande Fållnäsvik vilket resulterade i härliga möten och att nya kontakter skapades. Tack till er alla som besökte vår monter och tack till Expedition Baltic Sea som arrangerade temadagen

Jag har skrivit på, skriv på östersjökontraktet du med klicka här

bottom of page