top of page
Fållnäsviken Aug 2021.jpg

Vision

Fållnäsviken mår dåligt, och det vi ser är förfärligt.

Vi är dock övertygade om att vårt initiativ kan bidra till att situationen förbättras.

Vår vision

 • Fållnäsviken med all sin färgprakt ska åter bli en frisk och glad havsvik.

 • Fållnäsviken skyddas som den naturpärla den är, med alla sina olika biotoper.

 • All verksamhet i Fållnäsvikens avrinningsområde bedrivs hållbart, och det är självklart att alla tar hänsyn till natur och vattenmiljö.

 • Strandskyddet innebär skydd av djur och växter både på land och i vattnet.

 • Tätorten Stora Vika längst in i Fållnäsviken växer, hit flyttar allt fler familjer och friluftsälskande människor.

 • Fållnäsviken återfår sitt rika och hållbara friluftsliv. Alla som vistas här visar respekt och känner till de nödvändiga reglerna så att alla kan trivas.

 

Vår vision och hur når vi målet

 • Myndigheterna respekteras och hjälper till. Utan dem kan vi inte uppnå vårt mål.

 • Det är vårt ansvar att ta emot och anmäla skadliga händelser, regelbrott eller miljöpåverkan. Lagöverträdelser anmäls till myndigheterna i första hand genom naturvårdsorganisationer.

 • Åtgärder emot avrinning från lantbruk planeras tillsammans med kommunen.

 • Sak- och markägare blir en partner tillsammans med engagerade lokala grupper – åtgärder görs i gemensam dialog.

 • En broschyr om hur man kan förbättra sitt enskilda avlopp tas fram i samarbete med kommunen. Det görs fler slamtömningar under sommaren.

 • ”Vikväktare” - Det bildas en grupp av personer som utbildas till vikväktare, som har kunskap om naturen och som kan göra kontroller på olika ställen.

 • Kalkbrottet blir ett av Sveriges finaste Natur och Rekreationsområde. Genom skötselplanen från kommunen blir brottet tillgängligt för alla.

Galleri Fållnäsviken

Bilderna är våra egna fotogtraferade / filmade längs Fållnäsviken

bottom of page